Dagens pilgrimsvandringar

 
 

1987 fick pilgrimslederna till Santiago de Compostela i Spanien av Europarådet status som europeisk kulturväg, vilket inneburit en nästan ofattbar ökning av antalet vandrare. Nu har också pilgrimsvägen till Nidaros (Trondheim) fått samma status och viljan att knyta ihop lederna är stark.

I Västsverige blir nu också nätet  av pilgrimsleder allt bättre. Pilgrim Halland knyter an till Skåne och Småland vid Örkelljunga. I norr till Göteborg där ett pilgrimscentrum är under  utveckling.


VIA REGIA, som den äldsta kända vägen kallas, går inte längs den Halländska kusten. Denna tusenåriga vandringsväg  för pilgrimer slingrar sig istället fram genom det halländska kulturlandskapet. Från Fjärås bräcka i norr till Hallandsåsen i söder ligger de medeltida kyrkorna och offerkällorna som ett pärlband. Och runt leden möter du gammal och ny halländsk kultur och gästfrihet.


I Bohuslän vill man knyta samman flera lokala projekt och inom Västra Götaland arbetar Västarvet med en kartläggning av pilgrimslederna.


Olof den Helige

Många av de tusenåriga pilgrimslederna tillägnas Nordens äldsta helgon, den norske kungen Olof Haraldsson, som stupade 1030 i ett slag nära Trondheim.

Olof den helige återkommer ofta i den kyrkliga konsten i Norden och hundratals kyrkor är tillägnade honom. Med sin yxa i vänster hand och med ett odjur under fötterna är han lätt igenkännlig i alla de skulpturer och tavlor som tillägnats honom i nordeuropeiska kyrkor.

Det ska ha funnits kyrkor tillägnade  honom så långt bort som i Konstantinopel och Betlehem.

Enligt Snorre Sturlasson ska Olof i mångt och mycket ha varit en grym krigarkung men efter hans död växte rykten runt hans grav. Hans själ ska ha levt vidare och människor vallfärdade till graven för att bli botade för allehanda krämpor. Han kunde också hjälpa till med framgång i livet  och bättre skördar.


Sankt Jakob

Död 44 e. Kr. var en av de tolv apostlarna.

Jakob var den förste av apostlarna att lida martyrdöden. En medeltida tradition menar att Jakobs kropp ska ha förts till Santiago de Compostela på ett mirakulöst sätt. Han är Spaniens skyddshelgon och räknas som pilgrimernas skyddshelgon.

 

Vi tänker oss att dagens pilgrimsvandrare tar  sig fram på olika sätt. Några vandrar bokstavligen, medan andra kanske tar sig fram med cykel, motorcykel, till häst eller bil.


Vi vill tipsa om intressanta

besök efter vägen, kyrkor, fornminnen, och andra sevärdheter, men också om natursköna områden och andra kulturellt inspirerande inslag under vandringsfärden.


Självklart skall vi också lyfta fram lämpliga ställen att övernatta på för den som vill dröja kvar i området.


Och du skall inte behöva gå hungrig under färden. Vi tipsar om allt från kaféer, restauranger, pizzerior, bagerier till gästgiverier.


Bra länkar:

  1. www.hit-halland.com

  2. www.pilegrim.info

  3. www.ekomuseum.com

  4. www.caminosantiagodecompostela.com

  5. www.kalvfestival.se

Lästips:

  1. Bror Jansson - Medeltida kyrkor i Halland.

  2. Stellan Haverling - Kungs -vägen genom Halland. (Finns bara på bibliotek)


Vad är en pilgrimsvandring?

Vad är en pilgrim?


Ordet pilgrim härstammar från det latinska ordet pelegrinus

som betyder främling.

Pilgrimsvandringar lockar numera alla slags människor, men har historiskt varit ett religiöst fenomen.

Människor sökte tidigt efter gudomlighet och heliga platser – i grottor, lundar, vid bergsformationer och vattendrag.

Alla världsreligioner rymmer inslag av pilgrimsvandring, i

sökande efter helighet och gudsnärvaro.

Inom kristendomen kom vallfärderna eller pilgrims-färderna tidigt att knytas till apostlarnas och martyrernas gravar och till orter i det Heliga landet. I Europa under medeltiden gick vallfärderna ofta till reliker eller under-görande bilder, särskilt av Maria. De viktigaste orterna blev Rom och Santiago de

Compostela. De fick också inslag av botgöring.De sju nyckelorden


LÅNGSAMHET

När livet är allt för stressat är det dags att stanna upp ett tag. När allt går lite lång- sammare blir känslan av närvaro starkare.


FRIHET

Att bryta upp från instängdhet och absurda krav ger dig tillgång till dej själv och dina möjligheter.


ENKELHET

Gör dej av med det kompli-cerade och resurskrävande och hitta tillbaka till enkel- heten. Där hittar du det mest omedelbara i livet.


TYSTNAD

Stäng av oljud och det överväldigande inflödet av brus och lyssna till tystnaden.

Då kommer du att uppleva den lugna andningen i livet.


BEKYMMERSLÖSHET

Bli kvitt den gnagande oron om framtiden och var närvarande i nuet.


DELANDET

Dela med andra vad du har men också vad du är. Att lyssna och förstå, att sörja och glädjas med varandra.


ANDLIGHET

Vidga perspektivet till vad som finns bortom tid och rum. Hitta fram till det som är helt och heligt, till källans som är målet till allt.
Olika regioner och länder fick sina egna vallfärdsorter.

Exempel är Vadstena i Sverige och Nidaros i Norden - till Olav den heliges skrin gick pilgrimsvägar längs de norrländska älvdalarna.

Pilgrimerna välsignades före resan. De bar en dräkt med

bredbrättad hatt, väska och stav och färdades gärna i

nationella grupper. Som minne tog man med sig tillbaka ett pilgrimsmärke eller (i Santiago) ett musselskal.

Källor:

Svenska kyrkan: Om tro och liv/Pilgrim

Pilgrimsliv: handbok för vandrare, av pilgrimsprästen Hans-

Erik Lindström.

Nationalencyklopedin.